area5zi

AREA V PENGUATAN PENGAWASAN 

 

 I. Pengendalian Gratifikasi  
   a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi    Eviden 
   b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan   Eviden
 II. Penerapan Sistem Pengendalian intern Pemerintah (SIPP)  
   a. Telah dibangun lingkungan pengendalian   Eviden
   b. dilakukan penilian resiko atas pelaksanaan kebijakan   Eviden
   c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi    Eviden
   d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait   Eviden
 III. Pengaduan Masyarakat  
   a. Kebijakan Pengaduan Masyarakat telah diimplementasikan   Eviden
   b. Pengaduan masyarakat ditindaklanjuti   Eviden
   c. Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat   Eviden
   d. Hasil Evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti   Eviden
 IV. Whistle-Blowing System  
   a. Whistle Blowing System telah diterapkan   Eviden
   b. Telah dilakukan Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System    Eviden
   c. Hasil Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti    Eviden
V. Penanganan Benturan Kepentingan  
  a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama   Eviden
  b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi   Eviden
  c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan    Eviden
  d. Telah dilakukan Evaluasi atas penanganan Benturan Kepentingan    Eviden
  e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti   Eviden

 

    
      
REFORM
    

 

 a. Mekanisme Pengendalian                                                           Eviden
 b. Penanganan Pengaduan Masyarakat  Eviden
 c. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan  Eviden
 d. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)  Eviden