• Jl Gajah Mada, No. 17, Jakarta Pusat
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Email Delegasi : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 021-6346842 -- FAKS (021) 63855052
8 Area Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung : 1) Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan), 2) Penataan Perundang-undangan (PUU), 3) Penataan dan Penguatan Organisasi, 4) Penataan Tata Laksana, 5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, 6) Penguatan Pengawasan, 7) Penguatan Akuntabilitas Kerja, 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

     Tugas Pokok

Membantu Ketua Mengendalikan , Menyelenggarakan, Melaksanakan wewenang institusi pengadilan yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan di Pengadilan.

Fungsi

  • Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaanya serta pengorganisasiannya.
  • Mewakili Ketua bila berhalangan.
  • Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua.
  • Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dangan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.
  • Menandatangani penyitaan, penggeledahan, dan perpanjangan penahanan.
  • Melakukan Pembagian Perkara perdata permohonan, tindak pidana singkat, ringan maupun lalu lintas.

 

* Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan