• Jl Gajah Mada, No. 17, Jakarta Pusat
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Email Delegasi : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • 021-6346842 -- FAKS (021) 63855052
8 Area Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung : 1) Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan), 2) Penataan Perundang-undangan (PUU), 3) Penataan dan Penguatan Organisasi, 4) Penataan Tata Laksana, 5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, 6) Penguatan Pengawasan, 7) Penguatan Akuntabilitas Kerja, 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

TUGAS POKOK & FUNGSI PANITERA

Tugas Pokok

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Fungsi

 • pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
 • pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
 • pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
 • pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
 • pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
 • pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
 • pelaksanaan mediasi;
 • pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
 • pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

TUGAS POKOK & FUNGSI PANITERA MUDA PIDANA

Tugas Pokok

     Melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

 Fungsi

 • pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
 • pelaksanaan registrasi perkara pidana;
 • pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
 • pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
 • pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
 • pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
 • pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
 • pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
 • pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
 • pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
 • pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
 • pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
 • pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
 • pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
 • pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
 • pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
 • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

TUGAS POKOK & FUNGSI PANITERA MUDA PERDATA

Tugas Pokok

   Melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata

   Fungsi

 • pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
 • pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
 • pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
 • pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
 • pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
 • pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
 • pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
 • pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
 • pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
 • pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
 • pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
 • pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
 • pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
 • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

TUGAS POKOK & FUNGSI PANITERA MUDA HUKUM

Tugas Pokok

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara serta pelaporan

   Fungsi       

 • pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
 • pelaksanaan penyajian statistik perkara;
 • pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
 • pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
 • pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
 • pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
 • pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, dan;
 • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

TUGAS POKOK & FUNGSI PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS PERIKANAN

Tugas Pokok

Melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus perikanan

Fungsi

 • pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana khusus perikanan;
 • pelaksanaan registrasi perkara pidana khusus perikanan;
 • pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
 • pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
 • pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
 • pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
 • pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
 • pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
 • pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
 • pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
 • pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
 • pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
 • pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
 • pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
 • pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
 • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

 

* Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan